روزی بهتر با ……

🌷به نام آفریدگار فراوانی🌷

🗓امروز یکشنبه بیست و ششم دی ماه هزارچهارصد

👈پیشروی به سمت هدف👉

♻️برنامه ریزی برای موفقیت، برج مراقبت پیشروی به سمت اهداف است. حرکت و خروج از سکون و عدم توقف، ضامن موفقیت است؛ اما حرکتی که حساب شده و طبق برنامه باشد. سکون‌های کهنه که اطراف ما را احاطه کرده اند، درهای موفقیت را به روی ما بسته اند. قفل‌ها را نمی‌توان شکست. این قفل ها باید گشوده شوند؛ چون گاه شکستن قفل به ساختمان زیبای موفقیت آسیب می‌رساند. پس باید کلید‌ها را یافت و قفل‌ها را گشود.

↩️عبارت تاکیدی:↪️
👇به خودت بگو🗣:
❤️به لطف خدای مهربان❤️
من آزاد، خلاق و پر از انرژی هستم!
🙏خداوندا سپاسگزارم🙏

کپی کردن از این متن برای کلیه مثبت اندیشان آزاد می باشد

KATALOG

یک نظر بگذارید

گفتار بزرگان……

سلوک گاهی در رفتن است گاهی در ماندن.
سفر گاهی آفاقی است، گاهی انفسی.
باید مدام مسافر بود اما نه همیشه از شهری به شهری که شاید از دمی به دمی در اقلیم سینه در حوالی دل.
این روزها خانه، خانقاه سالکان است. باید چله ای نشست به اندیشیدن، به بازخوانی خویش، به فهمیدن آنچه نامش زندگی ست.
مجال عارف شدن است، فرصت اعتکاف؛ اگر قدرش دانسته شود.
شاید روزی که از غارهایمان به در آییم، آیه ای نازل شود برای آن قوم پر شکایتِ گریان که از بیم بیماری به خانه هایشان خزیدند اما بیرون که آمدند عارفانی شاکر بودند، روشن ضمیر که زندگی را می فهمیدند و دم را غنیمت می شمردند و شادی می ورزیدند.
به خانه ات برو!
امروز تو هشتمین آن هفت نفری، یاری از یاران غار، مصاحب اصحاب کهف.
بیرون که آمدی اما بیدار باش!
باشد که بیماری برود ‌و بیداری شفایمان بشود.

آمار
  • 0
  • 64
  • 756
بایگانی‌ها