روزی بهتر با ……

🌹به نام آفریدگار فراوانی🌹

🗓امروز سه شنبه بیست و چهارم فروردین ماه هزارچهارصد

👈تمرکز بر زندگی خودتان👉

♻️به شنیدن داستان‌های موفقیت این و آن
و اینکه چطور اتفاق افتاده‌اند، بسنده نکنید.
آغازگر داستان خود باشید و به آن واقعیت ببخشید. تغییرات باورنکردنی درست زمانی اتفاق می‌افتند که شما کنترل امور را به دست بگیرید. اگر خواهان آن هستید که قدم‌های بلندی در زندگی بردارید، بایستی مسیر را شفاف سازید و اتلاف وقت‌ها و اموری که شما را از اصل مسئله دور می‌کنند را کاهش دهید
و به چیزهایی چنگ بزنید که به شما بال پرواز می‌دهند. بهترین آرزوها و بزرگ‌ترین اهدافتان را با تمام وجود بخواهید و برایشان هر روز زمان بگذارید.

↩عبارت تاکیدی:↪
👇به خودت بگو🗣:
❤️به لطف خدای مهربان❤️
با برنامه ریزی و تلاش ، به تمام اهدافم میرسم!
🙏خداوندا سپاسگزارم🙏

برای کلیه مثبت اندیشان آزاد می باشد

KATALOG

یک نظر بگذارید

گفتار بزرگان……

سلوک گاهی در رفتن است گاهی در ماندن.
سفر گاهی آفاقی است، گاهی انفسی.
باید مدام مسافر بود اما نه همیشه از شهری به شهری که شاید از دمی به دمی در اقلیم سینه در حوالی دل.
این روزها خانه، خانقاه سالکان است. باید چله ای نشست به اندیشیدن، به بازخوانی خویش، به فهمیدن آنچه نامش زندگی ست.
مجال عارف شدن است، فرصت اعتکاف؛ اگر قدرش دانسته شود.
شاید روزی که از غارهایمان به در آییم، آیه ای نازل شود برای آن قوم پر شکایتِ گریان که از بیم بیماری به خانه هایشان خزیدند اما بیرون که آمدند عارفانی شاکر بودند، روشن ضمیر که زندگی را می فهمیدند و دم را غنیمت می شمردند و شادی می ورزیدند.
به خانه ات برو!
امروز تو هشتمین آن هفت نفری، یاری از یاران غار، مصاحب اصحاب کهف.
بیرون که آمدی اما بیدار باش!
باشد که بیماری برود ‌و بیداری شفایمان بشود.

آمار
  • 0
  • 83
  • 347
بایگانی‌ها