روزی بهتر با ……

🌷به نام آفریدگار فراوانی🌷

🗓امروز چهارشنبه دهم آذر ماه هزارچهارصد

👈گذشت کردن را تمرین کنید👉

♻️کینه اندوزی نسبت به کسی که شما را آزرده کرده است او را متنبه نمی‌کند، بلکه تنها باعث آزار و اذیت خودتان می‌شود. وقتی زمان با ارزش خود را صرف فکر کردن به کسی می‌کنید که اعتقاد دارید به شما بدی کرده است، توان لذت بردن از لحظه را از خودتان گرفته اید. بخشیدن دیگران بهترین راه پس گرفتن این قدرت از آنهاست. اما لازم است شفاف سازی شود که‌ این بخشیدن به آن معنا نیست که کاری که وی در حق شما کرده اشتباه‌ نبوده است. بلکه معنای آن این است که‌ شما آگاهانه انتخاب کرده اید این بدی و‌ عصبانیت ناشی از آن را به فراموشی بسپارید، تا دیگر نتواند جلوی لذت بردن‌ شما از زندگی را بگیرد.

↩️عبارت تاکیدی:↪️
👇به خودت بگو🗣:
❤️به لطف خدای مهربان❤️
با بخشش دیگران خود بخشوده می‌شوم!
🙏🏼خداوندا سپاسگزارم🙏

کپی کردن از این متن برای کلیه مثبت اندیشان آزاد می باشد

Archive for دسامبر, 2015

KATALOG

گفتار بزرگان……

سلوک گاهی در رفتن است گاهی در ماندن.
سفر گاهی آفاقی است، گاهی انفسی.
باید مدام مسافر بود اما نه همیشه از شهری به شهری که شاید از دمی به دمی در اقلیم سینه در حوالی دل.
این روزها خانه، خانقاه سالکان است. باید چله ای نشست به اندیشیدن، به بازخوانی خویش، به فهمیدن آنچه نامش زندگی ست.
مجال عارف شدن است، فرصت اعتکاف؛ اگر قدرش دانسته شود.
شاید روزی که از غارهایمان به در آییم، آیه ای نازل شود برای آن قوم پر شکایتِ گریان که از بیم بیماری به خانه هایشان خزیدند اما بیرون که آمدند عارفانی شاکر بودند، روشن ضمیر که زندگی را می فهمیدند و دم را غنیمت می شمردند و شادی می ورزیدند.
به خانه ات برو!
امروز تو هشتمین آن هفت نفری، یاری از یاران غار، مصاحب اصحاب کهف.
بیرون که آمدی اما بیدار باش!
باشد که بیماری برود ‌و بیداری شفایمان بشود.

آمار
  • 0
  • 133
  • 753
بایگانی‌ها