روزی بهتر با ……

🌷به نام آفریدگار فراوانی🌷

🗓امروز دوشنبه سی و یکم خرداد ماه هزارچهارصد

👈پایان یک شروع تازه است👉

♻️با خودتان بگویید: «گذشته عزیز، بخاطر همه درس‌هایی که به من دادی متشکرم، آینده عزیز من آماده‌ام!» چون یک شروع عالی همیشه در نقطه‌ای اتفاق می‌افتد که فکر می‌کردید پایان همه چیز است. وقتی در تاریکی هستید، دیگران را به داخل راه بدهید، شاید نتوانند شما را از دل تاریکی بیرون بیاورند، اما نوری که موقع ورودشان با خود به داخل می‌آورند، می‌تواند نشانتان دهد که در کجا هستید.

↩️عبارت تاکیدی:↪️
👇به خودت بگو🗣:
❤️به لطف خدای مهربان❤️
امروز روز تولد دوباره من است.
🙏خداوندا سپاسگزارم🙏

کپی کردن از این متن برای کلیه مثبت اندیشان آزاد می باشد

Archive for دسامبر, 2015

KATALOG

گفتار بزرگان……

سلوک گاهی در رفتن است گاهی در ماندن.
سفر گاهی آفاقی است، گاهی انفسی.
باید مدام مسافر بود اما نه همیشه از شهری به شهری که شاید از دمی به دمی در اقلیم سینه در حوالی دل.
این روزها خانه، خانقاه سالکان است. باید چله ای نشست به اندیشیدن، به بازخوانی خویش، به فهمیدن آنچه نامش زندگی ست.
مجال عارف شدن است، فرصت اعتکاف؛ اگر قدرش دانسته شود.
شاید روزی که از غارهایمان به در آییم، آیه ای نازل شود برای آن قوم پر شکایتِ گریان که از بیم بیماری به خانه هایشان خزیدند اما بیرون که آمدند عارفانی شاکر بودند، روشن ضمیر که زندگی را می فهمیدند و دم را غنیمت می شمردند و شادی می ورزیدند.
به خانه ات برو!
امروز تو هشتمین آن هفت نفری، یاری از یاران غار، مصاحب اصحاب کهف.
بیرون که آمدی اما بیدار باش!
باشد که بیماری برود ‌و بیداری شفایمان بشود.

آمار
  • 0
  • 445
  • 619
بایگانی‌ها