روزی بهتر با ……

🌷به نام آفریدگار فراوانی🌷

🗓امروز جمعه بیست و هشتم مرداد ماه ۱۴۰۱

👈زندگی ما میتواند به همان خوبی باشد که میخواهیم👉

♻️حرفهای خوبی که بر زبان میآوریم میتواند خوشبختی را به زندگی ما بیاورد. در حالیکه کلمات خشمگینانه، به روند گوارش در معده و سایر اندام ها، آسیب میرسانند. وقتی دیگران را صدمه میزنیم در واقع به خودمان صدمه میزنیم. در انتقاد و سرزنش فایده ای وجود ندارد. با حرفهای ناراحت کننده نه خوشبخت میشویم نه پولدار. سعی کنیم که حرفهایمان پر از ویتامینهای روحی باشد. همانگونه که طبیعت بخاطر زیبایی و شادابی زنده میشود، ما هم میتوانیم با استفاده از زیبایی و شادی، چهره الهی خود را متجلی کنیم.

↩️عبارت تاکیدی:↪️
👇به خودت بگو🗣:
❤️به لطف خدای مهربان❤️
زندگیم به همان خوبیست که میخواهم!
🙏خداوندا سپاسگزارم🙏

کپی کردن از این متن برای کلیه مثبت اندیشان آزاد می باشد

Archive for دسامبر, 2015

KATALOG

گفتار بزرگان……

سلوک گاهی در رفتن است گاهی در ماندن.
سفر گاهی آفاقی است، گاهی انفسی.
باید مدام مسافر بود اما نه همیشه از شهری به شهری که شاید از دمی به دمی در اقلیم سینه در حوالی دل.
این روزها خانه، خانقاه سالکان است. باید چله ای نشست به اندیشیدن، به بازخوانی خویش، به فهمیدن آنچه نامش زندگی ست.
مجال عارف شدن است، فرصت اعتکاف؛ اگر قدرش دانسته شود.
شاید روزی که از غارهایمان به در آییم، آیه ای نازل شود برای آن قوم پر شکایتِ گریان که از بیم بیماری به خانه هایشان خزیدند اما بیرون که آمدند عارفانی شاکر بودند، روشن ضمیر که زندگی را می فهمیدند و دم را غنیمت می شمردند و شادی می ورزیدند.
به خانه ات برو!
امروز تو هشتمین آن هفت نفری، یاری از یاران غار، مصاحب اصحاب کهف.
بیرون که آمدی اما بیدار باش!
باشد که بیماری برود ‌و بیداری شفایمان بشود.

آمار
  • 0
  • 54
  • 232
بایگانی‌ها

این سایت فقط متعلق به آقای مهندس ابوالفضل پوردشت میباشد و هرگونه ادعای مالکیت شخص دیگر پیگرد قانونی دارد